Dopingbrott och hur du kommer undan med det… i teorin

Skriven av vår medlem Ceasar.

Först och främst måste vi se hur våra svenska lagar ser ut som behandlar dopingbrott Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
https://lagen.nu/1991:1969
Lagen som antogs 1991 och trädde i kraft 1992 omfattade förbud mot ägande och försäljning av vissa dopingpreparat.
Lagen skärptes 1999 för att inkludera även användning av doping, och maximistraffet höjdes till 4 års fängelse för grovt dopningsbrott.
Våren 2010 föreslog den svenska alliansregeringen att skärpa maximistraffet till 6 års fängelse. Ändringen antogs och trädde i kraft den 1 april 2011 och så ser det ut idag.

Juridiken dubbel straffbarhet https://lagen.nu/1962:700#K2

Paralleller, jo vi kommer oundvikligen här bli tvungna att dra paralleller till narkotikabrott som är en helt annan lag med andra påföljder. Dock ett desto vanligare samhällsproblem och mer utforskat juridiskt än doping.

Frågan om cannabis har varit uppe på tapeten många gånger då det är legitimt att bruka det i vissa länder och THC sitter kvar i kroppen lång tid efter bruk.
Det är mao ett faktum att du kan gå fri även om du lämnat positivt på THC, om intaget skedde i exempelvis Holland.
Enligt svensk lag finns det krav på dubbel straffbarhet, vilket betyder att den påstådda gärningen måste vara straffbar i både Sverige och i det land där gärningen ska ha begåtts, se 2 kap. 2 § 2 st. Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K2. Detta gäller när den anklagade har viss anknytning till Sverige, såsom svenskt medborgarskap eller hemvist i Sverige. Enligt Narkotikastrafflagen är brukande av narkotika, såsom cannabis, olagligt i Sverige och kan ge upp till 3 års fängelse. I Holland är det däremot lagligt att bruka cannabis och därav uppfylles ej kravet på dubbel straffbarhet och du kan inte dömas i Sverige för brukade av narkotika i Holland. – See more at: http://lawline.se/answers/dubbel-straff … wI3dY.dpuf

Men det gäller dock att veta hur lagen ser ut i de olika länderna ty i Danmark är det ingen som straffas för bruk av cannabis trots att det är kriminaliserat i lagboken. Därav kommer du straffas i Sverige även om du inte hade straffats i Danmark om bruket skedde i Danmark.
En person, som brukat cannabis i Danmark, har dömts i Sverige till böter för narkotikabrott, eftersom även bruk av narkotika anses som straffbart innehav av narkotika enligt dansk lagstiftning.
friad i tingsrätten men dömd i hovrätten
https://lagen.nu/dom/rh/2001:16

Inskränkningar i denna lag om dubbel straffbarhet har nyligen vår feministiska regering försökt sig på, dock utan att lyckats än:
“Sexköp ska alltid leda till fängelse – och förbjudas även när det sker utomlands”
http://www.dagensjuridik.se/2016/10/deb … n-sexkop-1

Såå, nu har vi benat ut hur man går fri om man är en pundare som röker brass.. Men hur är det för människor som brukar AAS och orsaken till just denna text.
Lagen är självklart likadan här, dvs att du går fri om gärningen skett i ett land där det är lagligt.

Hur ser lagen ut i våra närmaste grannländer?
Danmark
Danmark, liksom Sverige en egen dopinglag -. Lag nr 232 af 21. april 1999 om förbud mot vissa dopningspreparat. Lagen berör anabola steroider, testosteron och derivat av testosteron och liknande ämnen med androgen verkan och tillväxthormoner. Lagen omfattar fler ämnen än den svenska lagstiftningen, till exempel erytropoietin (EP) och preparat med en liknande effekt. De ämnen som omfattas av lagen får inte tillverkas, importeras, konstrueras, förhandlas, distribueras om de inte används för förebyggande eller behandling av sjukdomar eller för vetenskapliga ändamål. Brott mot lagen kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år. Lagen ändrades nyligen under 2009 och trädde ikraft den 1 juli 2009. Straffet för handel och distribuera dopning blev hårdare. Parlamentet påbörjade den 11 Januari 2013 ett förslag om beslut med hårdare straff för brott mot dopning.
Regeringen kommer inleda ett arbete för att utarbeta en bestämmelse om straffskärpning den kommer att framföras av justitieministern i folketinget (2013-2014). Bruk är, till skillnad från i Sverige, inte straffbart i Danmark.

Finland
Från o med den 1a september 2002 blev dopingbrott kriminaliserat genom en ändring av i finland genom en ändring i § 44 i strafflagen. Innan denna ändring ägde rum, var import och försäljning av dopning reglerat genom läkemedelslagen och strafflagen gällande bestämmelser om smuggling och olaglig försäljning av importerade varor och droger. Efter lagändringen blev tillverkning, import, försäljning och innehav med avsikt att sälja dopning kriminaliserat. Bruk av doping blev inte straffbart. Påföljder för dopningsbrott är böter eller fängelse i högst två år. Vilka ämnen som definieras som dopning följer av strafflagen: Syntetiska anabola steroider, testosteron och derivat därav, tillväxthormoner och kemiska substanser som ökar produktionen av testosteron, derivat därav, och tillväxthormoner i kroppen omfattas.

Norge
§ 234. Dopingovertredelse
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av Kongen er å anse som dopingmiddel.
Medvirkning til bruk av dopingmiddel som nevnt i første ledd, straffes tilsvarende.
Uaktsom dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
0    Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

 

§ 235. Grov dopingovertredelse
Grov dopingovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på
a)    hva slags stoff den gjelder,
b)    mengden, og
c)    overtredelsens karakter.
Uaktsom grov dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.
0    Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005 … PITTEL_2-8

Denna lag diskuteras just nu men såsom jag tolkar det så är lagen likvärdig med både Danmark och Finland, dvs att bruk inte är straffbart. Även om det har kommit en proposition 2012 om en skärpning i lagstiftningen gällande dopingbrott https://www.regjeringen.no/no/dokumente … 19219/sec2

Diskutera artikeln på: https://www.body-mass.org/viewtopic.php?id=12082

Views All Time
Views All Time
4960
Views Today
Views Today
1