Får okej till att använda Hulk

KRISTINEHAMN: Kan inte förväxlas med seriehjälten från Marvel

Ett Kristinehamnsbaserat företag som säljer kosttillskott får använda sig av ordet Hulk i sina produkter.
Detta då den inte kränker upphovsrätten kring med produkter med seriefiguren Hulk/Hulken anser patent- och registreringsverket (PRV), skriver nyhetsbyrån Siren..

Det var seriejätten Marvel, som har Hulken i ”sitt stall”, som hade gjort invändningar till PRV kring en produkt kallad Hulk Extreme. Man ansåg i sin anmälan att registreringen av produkten skulle upphävas då märket var förväxlingsbart med flera andra varumärken som just Marvel står bakom. I anmälan nämns varumärkena Hulk the Incredible, The Incredible Hulk och Hulk. Kring dessa namn finns flera produkter kopplade, så som spel, cykelhjälmar, träningskläder, anteckningsblock och partyhattar.

Man ansåg att Kristinehamnsföretagets användning ”skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende”. Till stöd för sin invändning skriver Marvel att märkena långvarigt och i stor omfattning kommit att inarbetas inom en betydande del av kundkretsen och att den nya registreringen registrering kränker upphovsrätten.

Säljer kosttillskott

Kristinehamnsföretaget å sin sida anser att det inte föreligger någon varuslagslikhet, då de säljer kosttillskott i en varuklass där inte Marvel har produkter registrerade med namnet Hulk.

PRV skriver i sin bedömning av ärendet att Marvels varor under lång tid haft en ”tämligen framträdande position på marknaden” och att det finns en hög igenkänningsgrad. Men efter en helhetsdömning mellan märkena anser PRV att användningen av ordet Hulk i den svenska produkten inte kränker Marvels upphovsrätt och avslår seriejättens invändning.

Källa: https://nwt.se/kristinehamn/2016/12/09/far-okej-till-att-anvanda-hulk?refresh=true

Diskutera artikeln på: https://www.body-mass.org/viewtopic.php?id=11695

 

Views All Time
Views All Time
3624
Views Today
Views Today
1